Terapia

Vuosien terapiatyö seksuaalisuuden ja parisuhteen saralla on tehnyt minusta parisuhdeasiantuntijan. Minun vastaanotollani ei istuta yhtään kauempaa kuin on välttämätöntä.  Se tarkoittaa, että työskentely on energistä ja kehittyvää. Ohjaan asiakkaitani työskentelemään sen muutoksen eteen, joka vähentää omaa elämää tai parisuhdetta haittaavaa kokemusta ja käyttäytymistä. Joskus tämän oivaltamiseen riittää jopa yksi käynti/istunto.

Terapeuttinen lähestymistapani ja työskentelyorientaationi on integratiivinen. Se tarkoittaa kohdallani sitä, että hyödynnän osaamistani erilaisista terapiasuuntauksista sekä kokemustietoani. Työskentelymenetelmissäni yhdistyvät mielikuva- ja kehotyöskentely, hahmo- ja psykoterapiatekniikat sekä psykodynaamisen ja ratkaisukeskeisen terapian viitekehykset.

Olen kouluttautunut tutkimaan ja tarkastelemaan asiakastyössä traumaa, oireita ja niiden vaikutusta erityisesti seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen.

Seksuaaliterapia

Seksuaalisuus on erottamaton osa ihmisenä olemista. Seksuaalisuus on muun muassa sitä, miten itsemme koemme.

Seksuaaliterapiassa tutkitaan ja avataan tunnelukkoja, jotka häiritsevät kykyä nauttia itsestä, omasta seksuaalisuudesta ja elämästä monipuolisesti. Ongelmat voivat näkyä muun muassa itselle pari- ja ihmissuhdeongelmina, seksuaalisina ongelmina tai häiritsevinä fyysisinä oireina. 

​Minä haluan kuulla, nähdä ja ymmärtää sinua. Ota yhteyttä, vaikka et olisikaan ihan varma, mitä apua tarvitset. Ensimmäisellä kerralla mietitään sitä yhdessä ja kartoitetaan tilanteesi. Käyntejä on juuri sen verran, kun haluat. Joskus yksikin keskustelukerta riittää.

Seksuaaliterapiaan voi tulla yksin tai yhdessä.

Pariterapia

Olen erikoistunut auttamaan ihmisiä parisuhteen akuuteissa kriiseissä. Annan etäajan erittäin nopeasti, juuri silloin, kun hätä on suurin. Jo yhden kerran keskustelu voi avata tilanteen niin, että pahin helpottaa. Vastaanottoaika paikan päällä Loviisassa järjestyy myös yleensä kohtuullisessa ajassa.

Olen auttanut pareja ja yksilöitä yli 13 vuoden ajan pari- ja seksuaaliterapeuttina. Ihmiset ovat saaneet avun keskimäärin kolmen-viiden keskustelun avulla. En tue asioiden vatvomista vaan autan asiakkaitani pääsemään nopeasti muutokseen. 

Terapiaistuntoon ei tarvitse erityisesti valmistautua. Kaikki tarvittava tulee näkyväksi paikan päällä. 

Pidän ensiarvoisen tärkeänä sitä, että asiakkaani kokevat hankalista asioista huolimatta keskustelun myönteisenä kokemuksena. Keskustelemalla rennossa ilmapiirissä tutkimme ja etsimme ymmärrystä parisuhteen oireisiin, joita usein ovat esimerkiksi läheisyyden puute, puhumisen vaikeudet, riidat, pettäminen ja monenlaiset kriisit.

Autan myös eroprosessissa, jos/kun sellainen tulee eteen.

Vastaanotolleni voi tulla minkä tahansa kysymyksen kanssa. Mikään asia ei ole liian pieni eikä suuri. Uudet asiakkaani tulevat nykyään voittopuolisesti tyytyväisten asiakkaiden kautta. Se kannustaa ja kertoo, että olen onnistunut siinä, mitä teen.  

Traumaterapia

Seksuaalisuus ja sukupuolisuus on moniulotteinen yksilön, parisuhteen, yhteisön ja yhteiskunnan vuorovaikutusrakenne. Terapeuttina tarkastelen yhdessä asiakkaiden kanssa mm. seksuaalista traumatisoitumista lapsuus- nuoruus- tai aikuisiässä sekä traumojen vaikutusta seksuaaliseen kehitykseen, seksuaalisuuteen ja parisuhdedynamiikkaan.

Monenlaiset oireet kehossa ja mielessä haittaavat elämää ja ihmissuhteita. Oireella on kuitenkin aina mieli ja tätä mieltä tutkin yhdessä asiakkaiden kanssa. Usein oireen taustalla on jokin tunnelukko tai trauma. Esimerkiksi hylätyksi tulemisen kokemus lapsuudessa, joka toistuu aikuisena parisuhteissa jätetyksi tulemisen kokemuksena.

”Traumalla tarkoitetaan olomassaolon jatkuvuutta tai ihmisen koskemattomuutta uhkaavaa tapahtumaa tai tapahtumien sarjaa, joka ylittää sieto- ja käsittelykyvyn.” Traumatisoivaa voi olla jokin tapahtuma tai esim. pitkäkestoinen ahdistava lapsuudenkodin ilmapiiri.

Oman elämän ymmärtäminen on avain kaikkiin ihmissuhteisiin. Siksi tunnelukkoja ja elämää haittaavaa käyttäytymistä tai kokemusta kannattaa käsitellä.

Hinnasto

Seksuaali- ja traumaterapia yhdelle

90 / h

Pari- ja seksuaaliterapia kahdelle

110 / h
Scroll to Top