Tervetuloa vastaanotolleni

Kuka olen?

Olen Marjo Ehn, pari- ja seksuaaliterapeutti ja työnohjaaja. Asun Porvoossa, jossa on myös vastaanottoni. Viimeisten viiden vuoden aikana olen tehnyt terapiaa ja työnohjausta myös verkossa. 

Olen terapeuttina suora ja rohkea. Annan asiakkailleni aina kaikkeni. Sillä tarkoitan, että tarjoan terapiaosaamiseni ja kokemustietoni lisäksi pyydettäessä myös neuvoja ja ohjeita uuteen ajatteluun ja toimintaan. Tästä olen saanut hyvää palautetta. Haluan, että asiakkailleni jää olo, että työskentelyyn minun ohjauksessani kanssani kannatti panostaa sekä ajallisesti että taloudellisesti.

Terapia

 • Seksuaaliterapia

  Seksuaaliterapiassa tutkitaan ja avataan tunnelukkoja, jotka häiritsevät kykyä nauttia itsestä, omasta seksuaalisuudesta ja elämästä monipuolisesti. Ongelmat voivat näkyä muun muassa itselle pari- ja ihmissuhdeongelmina, seksuaalisina ongelmina tai häiritsevinä fyysisinä oireina.

 • Pariterapia

  Olen auttanut pareja ja yksilöitä yli 13 vuoden ajan pari- ja seksuaaliterapeuttina. Ihmiset ovat saaneet avun keskimäärin kolmen-viiden keskustelun avulla. En tue asioiden vatvomista vaan autan asiakkaitani pääsemään nopeasti muutokseen.

 • Traumaterapia

  Seksuaalisuus ja sukupuolisuus on moniulotteinen yksilön, parisuhteen, yhteisön ja yhteiskunnan vuorovaikutusrakenne. Terapeuttina tarkastelen yhdessä asiakkaiden kanssa mm. seksuaalista traumatisoitumista lapsuus- nuoruus- tai aikuisiässä sekä traumojen vaikutusta seksuaaliseen kehitykseen, seksuaalisuuteen ja parisuhdedynamiikkaan

Työnohjaus

 • Yksilöohjaus

  Yksilöohjauksessa tarjoan yksilöllistä ohjauta ja tukea työssä jaksamiseen ja kehittymiseen omassa työssä ja tehtävässä. Yksityiselämä ja työ kietoutuvat yhteen, välillä on vaikea tietää, mikä johtuu mistäkin. Joskus työtä haittaavat yksityiselämän asiat ja siksi yksilöohjauksessa tarkastelemme elämää kokonaisuutena. Autan ohjattavaa vahvistumaan oman elämänsä johtamisessa, joka auttaa tekemään tarvittavia muutoksia oman hyvinvoinnin eteen.

 • Ryhmäohjaus

  Ryhmänohjaus on tarkoitettu ryhmälle, joka koostuu kollegoista tai eri tehtävissä toimivista henkilöistä saman organisaation sisällä tai eri organisaatioista koostuneista samaa työtä tekevistä henkilöistä. Ryhmää yhdistää yleensä joko sama työnantaja tai sama ammatti.

 • Työyhteisö

  Työyhteisöohjauksessa ohjattaviksi tulee koko työyhteisö. Ohjauksen tavoite on kehittää yhteistyötä ja usein käsitellä myös työyhteisön hankalia ihmissuhteita tai kriisiä. Tulehtuneiden ihmissuhteiden vaikutus työssä jaksamiseen on merkittävä. Työyhteisöohjauksessa käsitellään usein juuri työyhteisön toimivuutta, yhteistyötä sekä tarkastellaan työilmapiiriä.

Luennot ja koulutukset

Olen kouluttanut ja luennoinut mm. seksuaalisuudesta, seksuaaliterveydestä, parisuhteesta, häpeästä, terveestä itsekkyydestä, oman elämänhistorian vaikutuksesta parisuhteeseen, , epäterveestä uskonnollisuudesta ja työelämän kysymyksistä mm jaksamisen näkökulmasta. Koulutukset ja luennot ovat tilaustöitä, jotka räätälöin asiakkaan tarpeisiin. 

Scroll to Top