Seksuaaliterapiaa

Seksuaaliterapeuttina olen opiskellut seksuaaliterveyttä.

Sitä lähdimme koulutuksessani opiskelemaan itsemme kautta. Koulutusmetodina oli ryhmäterapia, jossa ensimmäisen vuoden olimme itse koulutusasiakkaitamme. Siitä alkoi rankka ja syvä sukellus itseen ja omaan henkilöhistoriaan. Siinä käytiin läpi kasvuperhe, suku ja kaikki mahdollinen, mikä on traumatisoinut omaa elämääni. Oman kasvuympäristön tarkastelu ja sen läpikäyminen toi esille monenlaista käyttäytymismallia, jolla on ollut vaikutusta käsitykseeni itsestäni, sukupuolisuudesta ja omalla kohdallani naiseudesta.

Oivalsin, kuinka tärkeää on tavoitella omaa seksuaalista terveyttä, tunnistaa rajat ja kasvaa erilliseksi yksilöksi, opetella mitä on olla sinä-minä suhteessa, mitä tarkoittaa olla oman elämänsä päätähti ja ymmärtää, kuinka tuhoisaa on olla oman elämänsä sivuroolissa.

Seksuaalinen terveys on toisen kunnioittamista

Seksuaalinen terveys ei ole kiinni siitä, miten kukin kokee oman sukupuolensa, seksuaalisen identiteettinsä tai miten kukin haluaa itseään toteuttaa tässä maailmassa. Monenlaiset valtavirran normeista poikkeavat halut, mieltymykset, fantasiat, kiinnostuksen kohteet ja käyttäytyminen omassa seksielämässä voivat olla merkittävä osa omaa seksuaalista terveyttä. Kukaan ulkopuolinen ei saa puuttua siihen.

Seksuaalisen terveyden yksi merkittävä piirre on se, että osaamme kunnioittaa toisia ihmisiä. Seksuaalinen terveys on sitä, ettemme osallista toisia kysymättä omiin seksuaalisiin leikkeihimme, peleihimme tai käyttäytymiseen. Seksuaalinen terveys on sitä, että emme koskettele, pakota, käytä hyväksi, tirkistele, puhu kaksimielisiä, vihjaile, tai mitenkään häiriköi ketään ilman lupaa.

Seksuaaliset rajat opitaan lapsuudessa

Sitä maailmankuvaa, johon kukin kasvaa, me alamme pitää luonnollisena. Jos rajamme ylitetään jo lapsena, meille tulee kokemus, että kokemamme kohtelu ja käyttäytyminen ovat kaikille yhteistä. Siten me opimme toistamaan opittuja huonoja tapoja ja tekoja.

Ihmiset ovat harvoin loputtoman pahoja. Ennemmin ihmiset ovat tietämättömiä ja kiinni lapsuuden traumoissaan. Lapsuuden traumat näkyvät monenlaisena häiriökäyttäytymisenä.

Itseä kannattaa opiskella tuntemaan. Se lisää onnellisuutta ja hyvinvointia.

Scroll to Top